Lens Adapters Reviews

Macro Extension Tubes

צילומי מאקרו להיות או לא להיות? מדי פעם מגיעים אלי בקשות לצלם פריטים קטנים יחסית כגון תכשיטים, מוצרים ואביזרים שונים. לדוגמה:   דוגמאות נוספות ניתן לראות בגלריה VINTAGE-MONTAGE דרישת הלקוחות מובנת וברורה. בכוונתם להציג את מוצריהם עד הפרטים הכי קטנים ובגודל מלא. כלומר, אם נתרגם את הדרישות לשפה המקצועית של צלמים נבין מהר מאוד שמדובר “בצילומי מאקרו”....+