SmartArt תמונות

  תמונות SmartArt – זאת גלריה אישית, אשר מכילה תמונות שצולמו באזרת טלפון חכם  בגלריה תכלו לראות גם כן את התמונות שצולמו מאחורי הכליים בזמן עבודתי ברחבי העולם אני משוכנה שעל מנת לקבל תמונות טובות, צלם אמיתי חייב להשתמש בכל מצלמה, אשר נמצאת במישלח ידו, הרי חשוב יותר לתפוס את הרגע המיוחד מאשר לפספס אותו...+